Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
173853

Thông báo treo cờ Tổ quốc chào đón năm mới 2024.

Đăng lúc: 27/12/2023 (GMT+7)
100%

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xà THIỆU THỊNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: / UBND – VH TT Thiệu Thịnh, Ngày tháng năm 2023

V/ v treo cờ Tổ quốc

chào đón năm mới 2024.

Kính gửi: Các đồng chí Bí thư- Trưởng thôn;

Hiệu Trưởng các trường;

Trưởng Trạm y tế xã.

Thực hiện Công văn số 276/ KH- UBND ngày 22 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện Thiệu Hoá, về tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong dịp tết dương lịch năm 2024.

Để tạo không khí vui, tươi phấn khởi thi đua lập thành tích chào đón năm mới 2024 ( tết dương lịch). UBND xã đề nghị các đơn vị tổ chức treo cờ Tổ quốc tại Nhà văn hoá thôn, Cơ quan trường ,trạm; Tuyên truyền cho nhân dân treo cờ Tổ quốc tại hộ gia đình.

UBND xã đề nghị các Đ/c Trưởng thôn tổ chức cho nhân dân tổng dọn vệ sinh môi trường trước khi treo cờ và thông báo trên hệ thống loa của thôn để nhân dân hưởng ứng treo cờ .Thời gian treo từ ngày 27/12/2023 đến hết ngày 04/01/2024 hạ cờ xuống.

Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ

- Như kính gửi; CHỦ TỊCH

- Lưu Vp, VH.

Vũ Đình Tâm

Thông báo treo cờ Tổ quốc chào đón năm mới 2024.

Đăng lúc: 27/12/2023 (GMT+7)
100%

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xà THIỆU THỊNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: / UBND – VH TT Thiệu Thịnh, Ngày tháng năm 2023

V/ v treo cờ Tổ quốc

chào đón năm mới 2024.

Kính gửi: Các đồng chí Bí thư- Trưởng thôn;

Hiệu Trưởng các trường;

Trưởng Trạm y tế xã.

Thực hiện Công văn số 276/ KH- UBND ngày 22 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện Thiệu Hoá, về tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong dịp tết dương lịch năm 2024.

Để tạo không khí vui, tươi phấn khởi thi đua lập thành tích chào đón năm mới 2024 ( tết dương lịch). UBND xã đề nghị các đơn vị tổ chức treo cờ Tổ quốc tại Nhà văn hoá thôn, Cơ quan trường ,trạm; Tuyên truyền cho nhân dân treo cờ Tổ quốc tại hộ gia đình.

UBND xã đề nghị các Đ/c Trưởng thôn tổ chức cho nhân dân tổng dọn vệ sinh môi trường trước khi treo cờ và thông báo trên hệ thống loa của thôn để nhân dân hưởng ứng treo cờ .Thời gian treo từ ngày 27/12/2023 đến hết ngày 04/01/2024 hạ cờ xuống.

Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ

- Như kính gửi; CHỦ TỊCH

- Lưu Vp, VH.

Vũ Đình Tâm

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT