Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
173853

THÔNG BÁO Về việc tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng vụ xuân năm 2024

Đăng lúc: 01/04/2024 (GMT+7)
100%

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xà THIỆU THỊNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THÔNG BÁO

Về việc tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh

hại cây trồng vụ xuân năm 2024

Kính thưa: Toàn thể nhân dân trong địa phương.

Hiện nay cây trồng vụ chiêm xuân năm 2024 đang sinh trưởng, phát triển tốt. Qua kiểm tra thăm đồng của khuyến nông viên; Đối với cây lúa bên đồng cơ bản đang ở giai đoạn cuối để nhánh – đứng cái. Trong những ngày qua thời tiết có mưa phùn, trời âm u, ẩm độ cao là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng sâu bệnh đang phát sinh, phát triển và gây hại; đặc biệt là bệnh đạo ôn hại lúa đã xuất hiện rải rác ở các ruộng lúa xanh tốt, phiến lá rộng, bón thừa đạm như khu vực Đồng mạ, Voi 3, Dừa 3….

Đặc điểm để nhận biết bệnh đạo ôn trên lá: Lúc đầu vết bệnh chỉ nhỏ như đầu mũi kim, màu xám xanh giống như bị nước sôi, sau chuyển sang màu nâu, rồi lan rộng dần ra thành hình thoi, xung quanh màu nâu đậm, giữa màu xám trắng. Nếu nặng, nhiều vết liên kết lại với nhau tạo thành mảng lớn, có thể làm lá bị khô cháy, cây lúa lụi tàn, gây thất thu năng suất nghiêm trọng.

Tình hình chuột vẫn đang tiếp tục gây hại trên đồng ruộng, nhân dân đã có nhiều biện pháp diệt chuột.

Đối với cây ngô bên bãi đang ở giai đoạn 4-5 lá, sâu keo mùa thu cũng đã xuất hiện và gây hại; nhiều hộ dân đã phun thuốc phòng trừ và đang chăm sóc bón phân làm cỏ lần 1.

Để chủ động phòng trừ, không để các đối tượng sâu bệnh, nhất là nấm đạo ôn hại lúa phát sinh phát triển và lây lan ra diện rộng và sâu keo mùa thu hại ngô làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất vụ xuân 2024, UBND xã thông báo đề nghị nhân dân thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thường xuyên đi thăm đồng, kiểm tra ruộng nhà mình nếu có sâu bệnh và chuột gây hại thì có biện pháp để phòng trừ.

- Đối với bệnh đạo ôn hại lúa phun trừ bằng các loại thuốc đặc hiệu như: Katana 20SC, Filia 525SE, Kabim 30 WP…

- Đối với chuột sử dụng các loại thuốc sau để diệt chuột: Thuốc có hoạt chất Coumatetralyl 0,75% (Racumin 0,75); hoạt chất Brodifacounm (Forwarat 0.005% Wax block,.....)

- Đối với sâu keo mùa thu hại ngô cần phun trừ bằng các loại thuốc đặc hiệu như Radiant 60SC; Match 050EC....

Lưu ý: Khi phun thuốc phải thực hiện theo nguyên tắc 4 đúng: Đúng thuốc; Đúng nồng độ, liều lượng; Đúng lúc và đúng cách.

Đề nghị nhân dân đến các đại lý có uy tín mua các loại thuốc đặc hiệu để phun trừ các đối tượng sâu, bệnh đạt hiệu quả cao. Khi pha thuốc phun cần thu gom vỏ bao thuốc BVTV bỏ vào các thùng đựng ngoài đồng, dưới bãi theo đúng quy định đảm bảo vệ sinh môi trường.

Trên đây là các biện pháp chăm sóc cây trồng vụ chiêm xuân năm 2024, đề nghị nhân dân thực hiện tốt để sản xuất vụ chiêm xuân đạt kết quả cao.

Thiệu Thịnh, ngày 27 tháng 3 năm 2024

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Hữu Hoàn

THÔNG BÁO Về việc tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng vụ xuân năm 2024

Đăng lúc: 01/04/2024 (GMT+7)
100%

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xà THIỆU THỊNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THÔNG BÁO

Về việc tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh

hại cây trồng vụ xuân năm 2024

Kính thưa: Toàn thể nhân dân trong địa phương.

Hiện nay cây trồng vụ chiêm xuân năm 2024 đang sinh trưởng, phát triển tốt. Qua kiểm tra thăm đồng của khuyến nông viên; Đối với cây lúa bên đồng cơ bản đang ở giai đoạn cuối để nhánh – đứng cái. Trong những ngày qua thời tiết có mưa phùn, trời âm u, ẩm độ cao là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng sâu bệnh đang phát sinh, phát triển và gây hại; đặc biệt là bệnh đạo ôn hại lúa đã xuất hiện rải rác ở các ruộng lúa xanh tốt, phiến lá rộng, bón thừa đạm như khu vực Đồng mạ, Voi 3, Dừa 3….

Đặc điểm để nhận biết bệnh đạo ôn trên lá: Lúc đầu vết bệnh chỉ nhỏ như đầu mũi kim, màu xám xanh giống như bị nước sôi, sau chuyển sang màu nâu, rồi lan rộng dần ra thành hình thoi, xung quanh màu nâu đậm, giữa màu xám trắng. Nếu nặng, nhiều vết liên kết lại với nhau tạo thành mảng lớn, có thể làm lá bị khô cháy, cây lúa lụi tàn, gây thất thu năng suất nghiêm trọng.

Tình hình chuột vẫn đang tiếp tục gây hại trên đồng ruộng, nhân dân đã có nhiều biện pháp diệt chuột.

Đối với cây ngô bên bãi đang ở giai đoạn 4-5 lá, sâu keo mùa thu cũng đã xuất hiện và gây hại; nhiều hộ dân đã phun thuốc phòng trừ và đang chăm sóc bón phân làm cỏ lần 1.

Để chủ động phòng trừ, không để các đối tượng sâu bệnh, nhất là nấm đạo ôn hại lúa phát sinh phát triển và lây lan ra diện rộng và sâu keo mùa thu hại ngô làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất vụ xuân 2024, UBND xã thông báo đề nghị nhân dân thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thường xuyên đi thăm đồng, kiểm tra ruộng nhà mình nếu có sâu bệnh và chuột gây hại thì có biện pháp để phòng trừ.

- Đối với bệnh đạo ôn hại lúa phun trừ bằng các loại thuốc đặc hiệu như: Katana 20SC, Filia 525SE, Kabim 30 WP…

- Đối với chuột sử dụng các loại thuốc sau để diệt chuột: Thuốc có hoạt chất Coumatetralyl 0,75% (Racumin 0,75); hoạt chất Brodifacounm (Forwarat 0.005% Wax block,.....)

- Đối với sâu keo mùa thu hại ngô cần phun trừ bằng các loại thuốc đặc hiệu như Radiant 60SC; Match 050EC....

Lưu ý: Khi phun thuốc phải thực hiện theo nguyên tắc 4 đúng: Đúng thuốc; Đúng nồng độ, liều lượng; Đúng lúc và đúng cách.

Đề nghị nhân dân đến các đại lý có uy tín mua các loại thuốc đặc hiệu để phun trừ các đối tượng sâu, bệnh đạt hiệu quả cao. Khi pha thuốc phun cần thu gom vỏ bao thuốc BVTV bỏ vào các thùng đựng ngoài đồng, dưới bãi theo đúng quy định đảm bảo vệ sinh môi trường.

Trên đây là các biện pháp chăm sóc cây trồng vụ chiêm xuân năm 2024, đề nghị nhân dân thực hiện tốt để sản xuất vụ chiêm xuân đạt kết quả cao.

Thiệu Thịnh, ngày 27 tháng 3 năm 2024

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Hữu Hoàn

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT