Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
173853

THƯ KÊU GỌI Ủng hộ xây dựng qũy khuyến học xã Thiệu Thịnh

Đăng lúc: 22/07/2020 (GMT+7)
100%

UBND XÃ THIỆU THỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI KHUYẾN HỌC Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

THƯ KÊU GỌI

Ủng hộ xây dựng quỷ khuyến học xã Thiệu Thịnh

Kính gửi: Các cơ quan ban, ngành, các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm, các cá nhân có tấm lòng vàng .

Trong những năm qua, sự nghiệp giáo dục xã nói chung và phong trào thi đua học tập của con em trong xã nói riêng đã có những bước phát triển mạnh mẽ và toàn diện. Công tác Giáo dục - Đào tạo có sự chuyển biến tích cực, cả ba trường đều đạt chuẩn Quốc gia, chất lượng giáo dục ở các cấp học đã có sự chuyển biến khá toàn diện, đội tuyển học sinh tham gia thi học sinh giỏi Huyện, Tỉnh ngày càng nhiều. Cơ sở vật chất được các cấp quan tâm, các danh hiệu thi đua, danh hiệu cơ quan văn hóa các trường được giữ vững và phát huy, xã tiếp tục được công nhận đơn vị đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập THCS, trường Mầm Non được công nhận phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi; Số lượng học sinh đỗ vào đại học, cao đẳng hàng năm trên 15 em; Hàng năm Hội khuyến học xã đã vận động ủng hộ và phát thưởng trên 6 triệu đồng, đồng thời đã phối hợp với các trường để tổ chức trao quà cho các em có thành tích cao trong học tập và các em thi đỗ và các trường đại học,cao đẳng song song với hội khuyến học xã. Mỗi năm Hội khuyến học dòng họ, chi hội khuyến học thôn cũng vận động trao quà cho các cháu, điển hình là dòng họ Lê Văn và chi hội khuyến học thôn Đương Phong

Những kết quả đạt được đó là nhờ sự ủng hộ của các cơ quan ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm, cá nhân có tấm lòng vàng, xin thay mặt hội khuyến học xã Thiệu Thịnh, xin gửi lời cám ơn đến toàn thể các cấp các ngành, các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm, cá nhân, những người con quê hương đang làm ăn sinh sống trên mọi miền của Tổ quốc đã có tấm lòng vàng và luôn sát cánh cùng địa phương chăm lo trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Kính thưa quý vị, sự nghiệp giáo dục của xã nhà ngày càng phát triển mạnh mẽ toàn diện là nhờ sự quan tâm chăm lo của toàn xã hội trong đó có phong trào khuyến học, khuyến tài đang tập trung đẩy mạnh và phát triển nhằm để không ngừng nâng cao chất lượng và để tiếp tục đưa sự nghiệp giáo dục xã nhà ngày càng phát triển, cả về quy mô và chất lượng, không ngừng nâng cao việc khuyến học, khuyến tài, phát huy truyền thống hiếu học là một chủ trương lớn thể hiện tầm nhìn chiến lược của Nhà nước về việc đổi mới sự nghiệp giáo dục, xây dựng nước ta thành một xã hội học tập. Chủ trương đó phù hợp với xu thế phát triển giáo dục của thời đại, các địa phương trên cả nước nói chung, của xã Thiệu Thịnh nói riêng đã quyết tâm làm ngày càng tốt hơn trong công tác giáo dục đào tạo.

Việc vận động xây dựng quỹ khuyến học là một việc làm hết sức thiết thực. Những năm qua nhờ làm tốt xây dựng quỷ khuyến học, được sự đồng thuận của các tổ chức, cá nhân có tâm huyết ủng hộ, hội khuyến học xã đã trích qũy khuyến học phát thưởng cho các học sinh hiếu học của 3 cấp học, các học sinh đỗ vào Đại học, học sinh đạt các giải cấp Huyện, mỗi năm bình quân trên 6 triệu đồng, tuy không lớn nhưng đã động viên kịp thời những học sinh học giỏi góp phần đưa sự nghiệp giáo dục ngày càng phát triển. Những nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức, cá nhân, thân hữu trong và ngoài nước tham gia phát triển khuyến học, khuyến tài của địa phương là niềm khích lệ lớn, có tác dụng lớn như dòng sữa mẹ nuôi ta thành người, dù đi nơi đâu làm bất cứ việc gì cũng nhớ về cội nguồn dân tộc hãy đồng lòng đồng sức để nâng cao mặt bằng dân trí xây dựng một xã hội tri thức mãi mãi về sau.

Nhằm để kịp thời cổ vũ động viên cho phong trào thi đua học tập tốt của tất cả các em và vì mục tiêu tư tưởng được xác định “Hiền tài là nguyên khí của Quốc gia”, khuyến học, khuyến tài để đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, nâng cao dân trí đạo lý dân tộc, là thông điệp về nhiệm vụ giáo dục của xã hội ngày nay. Vì tương lai của con em chúng ta, vì một Thiệu Thịnh ngày càng giàu đẹp, Văn minh, hiếu học, thay mặt Hội đồng giáo dục xã và Hội Khuyến học xã Thiệu Thịnh xin kêu gọi các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm bằng tấm lòng vàng của mình tiếp tục quan tâm ủng hộ xây dựng quỹ khuyến học của xã ngày càng giàu mạnh. Mỗi cán bộ công chức, viên chức ủng hộ 1 ngày lương, mỗi gia đình ủng hộ từ 30.000đ trở lên. Một lần nữa xin thay mặt Hội đồng Giáo dục và hội Khuyến học xã Thiệu Thịnh xin kính chúc quý vị, các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm, cá nhân có tấm lòng vàng sức khỏe, hạnh phúc thành đạt vui tươi.

TM. HỘI KH XÃ

Chủ tịch

Lê Thị Tuyết

https://dienhai.thuathienhue.gov.vn/Images/fonttang.png

THƯ KÊU GỌI Ủng hộ xây dựng qũy khuyến học xã Thiệu Thịnh

Đăng lúc: 22/07/2020 (GMT+7)
100%

UBND XÃ THIỆU THỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI KHUYẾN HỌC Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

THƯ KÊU GỌI

Ủng hộ xây dựng quỷ khuyến học xã Thiệu Thịnh

Kính gửi: Các cơ quan ban, ngành, các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm, các cá nhân có tấm lòng vàng .

Trong những năm qua, sự nghiệp giáo dục xã nói chung và phong trào thi đua học tập của con em trong xã nói riêng đã có những bước phát triển mạnh mẽ và toàn diện. Công tác Giáo dục - Đào tạo có sự chuyển biến tích cực, cả ba trường đều đạt chuẩn Quốc gia, chất lượng giáo dục ở các cấp học đã có sự chuyển biến khá toàn diện, đội tuyển học sinh tham gia thi học sinh giỏi Huyện, Tỉnh ngày càng nhiều. Cơ sở vật chất được các cấp quan tâm, các danh hiệu thi đua, danh hiệu cơ quan văn hóa các trường được giữ vững và phát huy, xã tiếp tục được công nhận đơn vị đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập THCS, trường Mầm Non được công nhận phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi; Số lượng học sinh đỗ vào đại học, cao đẳng hàng năm trên 15 em; Hàng năm Hội khuyến học xã đã vận động ủng hộ và phát thưởng trên 6 triệu đồng, đồng thời đã phối hợp với các trường để tổ chức trao quà cho các em có thành tích cao trong học tập và các em thi đỗ và các trường đại học,cao đẳng song song với hội khuyến học xã. Mỗi năm Hội khuyến học dòng họ, chi hội khuyến học thôn cũng vận động trao quà cho các cháu, điển hình là dòng họ Lê Văn và chi hội khuyến học thôn Đương Phong

Những kết quả đạt được đó là nhờ sự ủng hộ của các cơ quan ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm, cá nhân có tấm lòng vàng, xin thay mặt hội khuyến học xã Thiệu Thịnh, xin gửi lời cám ơn đến toàn thể các cấp các ngành, các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm, cá nhân, những người con quê hương đang làm ăn sinh sống trên mọi miền của Tổ quốc đã có tấm lòng vàng và luôn sát cánh cùng địa phương chăm lo trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Kính thưa quý vị, sự nghiệp giáo dục của xã nhà ngày càng phát triển mạnh mẽ toàn diện là nhờ sự quan tâm chăm lo của toàn xã hội trong đó có phong trào khuyến học, khuyến tài đang tập trung đẩy mạnh và phát triển nhằm để không ngừng nâng cao chất lượng và để tiếp tục đưa sự nghiệp giáo dục xã nhà ngày càng phát triển, cả về quy mô và chất lượng, không ngừng nâng cao việc khuyến học, khuyến tài, phát huy truyền thống hiếu học là một chủ trương lớn thể hiện tầm nhìn chiến lược của Nhà nước về việc đổi mới sự nghiệp giáo dục, xây dựng nước ta thành một xã hội học tập. Chủ trương đó phù hợp với xu thế phát triển giáo dục của thời đại, các địa phương trên cả nước nói chung, của xã Thiệu Thịnh nói riêng đã quyết tâm làm ngày càng tốt hơn trong công tác giáo dục đào tạo.

Việc vận động xây dựng quỹ khuyến học là một việc làm hết sức thiết thực. Những năm qua nhờ làm tốt xây dựng quỷ khuyến học, được sự đồng thuận của các tổ chức, cá nhân có tâm huyết ủng hộ, hội khuyến học xã đã trích qũy khuyến học phát thưởng cho các học sinh hiếu học của 3 cấp học, các học sinh đỗ vào Đại học, học sinh đạt các giải cấp Huyện, mỗi năm bình quân trên 6 triệu đồng, tuy không lớn nhưng đã động viên kịp thời những học sinh học giỏi góp phần đưa sự nghiệp giáo dục ngày càng phát triển. Những nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức, cá nhân, thân hữu trong và ngoài nước tham gia phát triển khuyến học, khuyến tài của địa phương là niềm khích lệ lớn, có tác dụng lớn như dòng sữa mẹ nuôi ta thành người, dù đi nơi đâu làm bất cứ việc gì cũng nhớ về cội nguồn dân tộc hãy đồng lòng đồng sức để nâng cao mặt bằng dân trí xây dựng một xã hội tri thức mãi mãi về sau.

Nhằm để kịp thời cổ vũ động viên cho phong trào thi đua học tập tốt của tất cả các em và vì mục tiêu tư tưởng được xác định “Hiền tài là nguyên khí của Quốc gia”, khuyến học, khuyến tài để đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, nâng cao dân trí đạo lý dân tộc, là thông điệp về nhiệm vụ giáo dục của xã hội ngày nay. Vì tương lai của con em chúng ta, vì một Thiệu Thịnh ngày càng giàu đẹp, Văn minh, hiếu học, thay mặt Hội đồng giáo dục xã và Hội Khuyến học xã Thiệu Thịnh xin kêu gọi các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm bằng tấm lòng vàng của mình tiếp tục quan tâm ủng hộ xây dựng quỹ khuyến học của xã ngày càng giàu mạnh. Mỗi cán bộ công chức, viên chức ủng hộ 1 ngày lương, mỗi gia đình ủng hộ từ 30.000đ trở lên. Một lần nữa xin thay mặt Hội đồng Giáo dục và hội Khuyến học xã Thiệu Thịnh xin kính chúc quý vị, các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm, cá nhân có tấm lòng vàng sức khỏe, hạnh phúc thành đạt vui tươi.

TM. HỘI KH XÃ

Chủ tịch

Lê Thị Tuyết

https://dienhai.thuathienhue.gov.vn/Images/fonttang.png

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT