Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
173853

Về việc chuẩn bị tốt các điều kiện để đón đoàn kiểm tra của tỉnh về kiểm tra công tác duy trì thực hiện Bộ tiêu chí xã an toàn thực phẩm năm 2024

Đăng lúc: 12/06/2024 (GMT+7)
100%

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ THIỆU THỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 305 /TB-UBND Thiệu Thịnh, ngày 12 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc chuẩn bị tốt các điều kiện để đón đoàn kiểm tra của tỉnh về kiểm tra công tác duy trì thực hiện Bộ tiêu chí xã an toàn thực phẩm năm 2024

Kính thưa:Toàn thể nhân dân trong toàn xã.

Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-BCĐ ngày 19/01/2024 của BCĐ về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Thiệu Hóa, Kế hoạch kiểm tra công tác duy trì thực hiện bộ tiêu chí an toàn thực phẩm, an toàn thực phẩm nâng cao trên địa bàn huyện năm 2024

Căn cứ Kế hoạch số 48 ngày 22/01/2024 của UBND xã Thiệu Thịnh về triển khai kế hoạch duy trì các tiêu chí xã ATTP năm 2024.

Để chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác kiểm tra việc duy trì thực hiện bộ tiêu chí ATTP trên địa bàn xã trong tháng 7 của đoàn thẩm định ATTP tỉnh Thanh Hóa. UBND xã đề nghị toàn thể nhân dân, các hộ gia đình sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn xã thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Đề nghị các đồng chí Bí thư - thôn trưởng các thôn thông báo cho nhân dân tổ chức tổng dọn vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm trong thôn. Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của thôn công tác Đảm bảo VSATTP cho nhân dân là trách nhiệm của mọi người, mọi nhà. Chuẩn bị tốt các loại hồ sơ có liên quan cho công tác kiểm tra.

2. Đề nghị các hộ sản xuất, kinh doanh, các hộ gia đình chuẩn bị các điều kiện sau:

+ Bản cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm với UBND xã

+ Biên bản kiểm tra ATTP của các đoàn kiểm tra

+ Sổ (giấy ) khám sức khỏe định kỳ hàng năm

+ Giấy xác nhận tập huấn kiến thức ATTP

+ Dọn vệ sinh môi trường xung quanh khu vực sinh sống, khu vực buôn bán thực phẩm, các trang thiết bị như giá, kệ, tủ, bàn bày bán thực phẩm phải lau chùi sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp.

+ Các sản phẩm bày bán phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Hóa đơn nhập hàng, sổ ghi chép thông tin nhập hàng. Kiểm tra Các sản phẩm đã hết hạn sử dụng đề nghị phải loại bỏ và tiêu hủy.

+ Có sổ ghi chép thông tin nhập hàng: Các nguyên liệu, chất phụ gia dùng để chế biến thực phẩm phải rõ nguồn gốc lấy ở đâu, nhà ai đảm bảo cho việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm

3. Đối với Trường Mầm Non:

- Thực hiện tổng dọn vệ sinh môi trường trong và ngoài khuôn viên Trường học.

- Sắp xếp khu vực nấu ăn gọn gàng ngăn nắp

- Chuẩn bị các thông tin khi đoàn kiểm tra yêu cầu

4. Thời gian thực hiện: Trong tháng 7 năm 2024.(Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau)

Trên đây là thông báo về việc chuẩn bị tốt các điều kiện cho đoàn kiểm tra của tỉnh về thực hiện duy trì bộ tiêu chí xã ATTP năm 2024, đề nghị nhân dân và các hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn toàn xã thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này.

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH

- Như kính gửi; P.CHỦ TỊCH

-BT –TT;

- Lưu VP, VH.

Lê Hữu Hoàn

Chuyển đài truyền thanh xã, thôn đưa tin từ 13/6 đến khi kết thúc đợt kiểm tra. Phát tin 02 lần / ngày ( đài truyền thanh kết hợp mở băng đĩa tuyên truyền ATTP )

Về việc chuẩn bị tốt các điều kiện để đón đoàn kiểm tra của tỉnh về kiểm tra công tác duy trì thực hiện Bộ tiêu chí xã an toàn thực phẩm năm 2024

Đăng lúc: 12/06/2024 (GMT+7)
100%

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ THIỆU THỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 305 /TB-UBND Thiệu Thịnh, ngày 12 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc chuẩn bị tốt các điều kiện để đón đoàn kiểm tra của tỉnh về kiểm tra công tác duy trì thực hiện Bộ tiêu chí xã an toàn thực phẩm năm 2024

Kính thưa:Toàn thể nhân dân trong toàn xã.

Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-BCĐ ngày 19/01/2024 của BCĐ về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Thiệu Hóa, Kế hoạch kiểm tra công tác duy trì thực hiện bộ tiêu chí an toàn thực phẩm, an toàn thực phẩm nâng cao trên địa bàn huyện năm 2024

Căn cứ Kế hoạch số 48 ngày 22/01/2024 của UBND xã Thiệu Thịnh về triển khai kế hoạch duy trì các tiêu chí xã ATTP năm 2024.

Để chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác kiểm tra việc duy trì thực hiện bộ tiêu chí ATTP trên địa bàn xã trong tháng 7 của đoàn thẩm định ATTP tỉnh Thanh Hóa. UBND xã đề nghị toàn thể nhân dân, các hộ gia đình sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn xã thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Đề nghị các đồng chí Bí thư - thôn trưởng các thôn thông báo cho nhân dân tổ chức tổng dọn vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm trong thôn. Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của thôn công tác Đảm bảo VSATTP cho nhân dân là trách nhiệm của mọi người, mọi nhà. Chuẩn bị tốt các loại hồ sơ có liên quan cho công tác kiểm tra.

2. Đề nghị các hộ sản xuất, kinh doanh, các hộ gia đình chuẩn bị các điều kiện sau:

+ Bản cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm với UBND xã

+ Biên bản kiểm tra ATTP của các đoàn kiểm tra

+ Sổ (giấy ) khám sức khỏe định kỳ hàng năm

+ Giấy xác nhận tập huấn kiến thức ATTP

+ Dọn vệ sinh môi trường xung quanh khu vực sinh sống, khu vực buôn bán thực phẩm, các trang thiết bị như giá, kệ, tủ, bàn bày bán thực phẩm phải lau chùi sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp.

+ Các sản phẩm bày bán phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Hóa đơn nhập hàng, sổ ghi chép thông tin nhập hàng. Kiểm tra Các sản phẩm đã hết hạn sử dụng đề nghị phải loại bỏ và tiêu hủy.

+ Có sổ ghi chép thông tin nhập hàng: Các nguyên liệu, chất phụ gia dùng để chế biến thực phẩm phải rõ nguồn gốc lấy ở đâu, nhà ai đảm bảo cho việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm

3. Đối với Trường Mầm Non:

- Thực hiện tổng dọn vệ sinh môi trường trong và ngoài khuôn viên Trường học.

- Sắp xếp khu vực nấu ăn gọn gàng ngăn nắp

- Chuẩn bị các thông tin khi đoàn kiểm tra yêu cầu

4. Thời gian thực hiện: Trong tháng 7 năm 2024.(Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau)

Trên đây là thông báo về việc chuẩn bị tốt các điều kiện cho đoàn kiểm tra của tỉnh về thực hiện duy trì bộ tiêu chí xã ATTP năm 2024, đề nghị nhân dân và các hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn toàn xã thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này.

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH

- Như kính gửi; P.CHỦ TỊCH

-BT –TT;

- Lưu VP, VH.

Lê Hữu Hoàn

Chuyển đài truyền thanh xã, thôn đưa tin từ 13/6 đến khi kết thúc đợt kiểm tra. Phát tin 02 lần / ngày ( đài truyền thanh kết hợp mở băng đĩa tuyên truyền ATTP )

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT