Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
173853

hội nghị tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật về công tác tái hòa nhập cộng đồng; công tác phòng, chống tội phạm cố ý gây thương tích, giết người và cảm hóa, giáo dục, phòng ngừa thanh thiếu niên phạm tội, vi phạm pháp luật

Đăng lúc: 15/12/2022 (GMT+7)
100%

BAN CHỈ ĐẠO ANTT XÃ THIỆU THỊNH

Tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật về công tác tái hòa nhập cộng đồng; công tác phòng, chống tội phạm cố ý gây thương tích, giết người và cảm hóa, giáo dục, phòng ngừa thanh thiếu niên phạm tội, vi phạm pháp luật

Chiều Ngày 15/12/2022, tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Thiệu Thịnh, Cán bộ Tư pháp, Văn phòng Ủy ban nhân dân, Công an xã phối Thịnh với Công an huyện Thiệu Hóa tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật về công tác tái hòa nhập cộng đồng; công tác phòng, chống tội phạm cố ý gây thương tích, giết người và cảm hóa, giáo dục, phòng ngừa thanh thiếu niên phạm tội, vi phạm pháp luật cho cán bộ và nhân dân xã Thiệu Thịnh.

* Tham dự Hội nghị:

- Về phía huyện: Đ/c Đại Úy Đoàn Quang Thịnh - Đội trưởng đội THAHS và HTTP Công an huyện Thiệu Hóa. Và các đồng chí trong tổ công tác công an huyện Thiệu Hoá.

- Về phía địa phương: Các đồng chí trong ban thường vụ Đảng Ủy, TT HĐND xã , Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ, các ban ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp thuộc xã, lực lượng Công an xã, công chức Tư pháp - Hộ tịch, cán bộ phụ trách công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng; các đ/c bí thư, trưởng thôn, đại diện nhân dân các thôn, các cháu Học sinh trường cấp 2, các đối tượng thuộc diện quản lý.

Toàn cảnh hội nghị

Đ/c Vũ Đình Tâm – CT. UBND x㠖 Trưởng ban chỉ đạo ANTT khai mạc hội nghị

Đ/c đại úy Lê Thiện Thụ - Trưởng Công an xã triển khai một số nội dung

Đ/c Đại úy Đoàn Quang Thịnh đội trưởng đội THAHS và HTTP

công an huyện Thiệu Hóa Triển khai nội dung hội nghị

Hội nghị xem phóng sự tuyên truyền do Công an tỉnh Thanh Hóa biên tập

Tại Hội nghị Công an huyện Thiệu Hóa nêu lên một số nguyên nhân, mẫu thuẫn dẫn đến tình trạng gây thương tích và trình bày, phổ biến những điểm mới của Luật Thi hành án hình sự năm 2019, những nội dung sửa đổi bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật hình sự và các quy định của pháp luật khác có liên quan như Bộ Luật hình sự năm 2015, Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007… Đặc biệt liên quan đến chế định tha tù trước thời hạn có điều kiện, những nội dung sửa đổi, khắc phục những khó khăn, vướng mắc của Luật Thi hành án hình sự năm 2010. Đồng thời, quán triệt những nội dung Thông tư số 64/2019/TT-BCA ngày 28/11/2019 của Bộ Công an quy định về giải quyết trường hợpngười được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được hoãn chấp hành án phạt tù, người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ thay đổi nơi cư trú; Thông tư số 65/2019/TT-BCA ngày 28/11/2019 của Bộ Công an quy định về thi hành án hình sự tại cộng đồng; Công văn số 3359/UBND – CA ngày 22/9/2022 của chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa về tăng cường công tác chỉ đạo công tác THAHS tái hòa nhập cộng đồng năm 2022.

Hội nghị đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp Lãnh đạo, cán bộ tham gia thực hiện công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng; công tác phòng, chống tội phạm cố ý gây thương tích, giết người và cảm hóa, giáo dục, phòng ngừa thanh thiếu niên phạm tội, vi phạm pháp luật cũng như xác định nội dung công việc, trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các cá nhân, cơ quan, tổ chức trong thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn xã.

ĐÀI TRUYỀN THANH XÃ

hội nghị tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật về công tác tái hòa nhập cộng đồng; công tác phòng, chống tội phạm cố ý gây thương tích, giết người và cảm hóa, giáo dục, phòng ngừa thanh thiếu niên phạm tội, vi phạm pháp luật

Đăng lúc: 15/12/2022 (GMT+7)
100%

BAN CHỈ ĐẠO ANTT XÃ THIỆU THỊNH

Tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật về công tác tái hòa nhập cộng đồng; công tác phòng, chống tội phạm cố ý gây thương tích, giết người và cảm hóa, giáo dục, phòng ngừa thanh thiếu niên phạm tội, vi phạm pháp luật

Chiều Ngày 15/12/2022, tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Thiệu Thịnh, Cán bộ Tư pháp, Văn phòng Ủy ban nhân dân, Công an xã phối Thịnh với Công an huyện Thiệu Hóa tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật về công tác tái hòa nhập cộng đồng; công tác phòng, chống tội phạm cố ý gây thương tích, giết người và cảm hóa, giáo dục, phòng ngừa thanh thiếu niên phạm tội, vi phạm pháp luật cho cán bộ và nhân dân xã Thiệu Thịnh.

* Tham dự Hội nghị:

- Về phía huyện: Đ/c Đại Úy Đoàn Quang Thịnh - Đội trưởng đội THAHS và HTTP Công an huyện Thiệu Hóa. Và các đồng chí trong tổ công tác công an huyện Thiệu Hoá.

- Về phía địa phương: Các đồng chí trong ban thường vụ Đảng Ủy, TT HĐND xã , Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ, các ban ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp thuộc xã, lực lượng Công an xã, công chức Tư pháp - Hộ tịch, cán bộ phụ trách công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng; các đ/c bí thư, trưởng thôn, đại diện nhân dân các thôn, các cháu Học sinh trường cấp 2, các đối tượng thuộc diện quản lý.

Toàn cảnh hội nghị

Đ/c Vũ Đình Tâm – CT. UBND x㠖 Trưởng ban chỉ đạo ANTT khai mạc hội nghị

Đ/c đại úy Lê Thiện Thụ - Trưởng Công an xã triển khai một số nội dung

Đ/c Đại úy Đoàn Quang Thịnh đội trưởng đội THAHS và HTTP

công an huyện Thiệu Hóa Triển khai nội dung hội nghị

Hội nghị xem phóng sự tuyên truyền do Công an tỉnh Thanh Hóa biên tập

Tại Hội nghị Công an huyện Thiệu Hóa nêu lên một số nguyên nhân, mẫu thuẫn dẫn đến tình trạng gây thương tích và trình bày, phổ biến những điểm mới của Luật Thi hành án hình sự năm 2019, những nội dung sửa đổi bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật hình sự và các quy định của pháp luật khác có liên quan như Bộ Luật hình sự năm 2015, Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007… Đặc biệt liên quan đến chế định tha tù trước thời hạn có điều kiện, những nội dung sửa đổi, khắc phục những khó khăn, vướng mắc của Luật Thi hành án hình sự năm 2010. Đồng thời, quán triệt những nội dung Thông tư số 64/2019/TT-BCA ngày 28/11/2019 của Bộ Công an quy định về giải quyết trường hợpngười được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được hoãn chấp hành án phạt tù, người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ thay đổi nơi cư trú; Thông tư số 65/2019/TT-BCA ngày 28/11/2019 của Bộ Công an quy định về thi hành án hình sự tại cộng đồng; Công văn số 3359/UBND – CA ngày 22/9/2022 của chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa về tăng cường công tác chỉ đạo công tác THAHS tái hòa nhập cộng đồng năm 2022.

Hội nghị đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp Lãnh đạo, cán bộ tham gia thực hiện công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng; công tác phòng, chống tội phạm cố ý gây thương tích, giết người và cảm hóa, giáo dục, phòng ngừa thanh thiếu niên phạm tội, vi phạm pháp luật cũng như xác định nội dung công việc, trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các cá nhân, cơ quan, tổ chức trong thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn xã.

ĐÀI TRUYỀN THANH XÃ

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT